Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı

Ders içerikleri için tıklayınız...

Onaylı Ders İçerikleri için tıklayınız...

Türkiye sahip olduğu tektonik, sismik, topografik, iklimsel yapısı nedeniyle doğal afetlerle sıklıkla karşılaşan bir ülkedir. Ülkemiz depremlerde insan kaybı açısından dünyada üçüncü, etkilenen insan sayısı açısından sekizinci sıradadır. Doğal afetlerin doğrudan ya da dolaylı olarak neden olduğu maddi ve manevi kayıplar nedeniyle afet yönetimi koordinasyonunun titizlikle ele alınması gerektiğinin kanıtıdır.

Bu çerçevede ülkemizde yeni bir afet yönetimi modeli uygulamaya konulmuş olup getirilen bu model ile kriz yönetimi ve risk yönetimi olarak belirlenmiştir. Günümüzde Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi ile afet ve acil durumların neden olduğu zararların önlenmesi için risklerin önceden tespiti, zararları önleyecek veya en aza indirecek önlemlerin alınması, etkin müdahale ve koordinasyonun sağlanması ve iyileştirme çalışmalarını bir bütün içerisinde yürütülmesini gerektirmektedir. Ayrıca, ilgili standartların oluşturulması, veri yönetim merkezleri ve bilgi sistemlerinin kurulması, mevzuatların hazırlanması, yeni yaklaşımların toplum tarafından farkındalıklarının arttırılmasına yönelik ihtiyaçların her geçen gün artarak devam ettiği gözlenmektedir. Bu bakımdan bu alanlarda yapılacak çalışmalarda görev almak üzere acil durum ve afet yönetimi teknikerliğini eklemek mümkündür.

Yüksekokulumuzda öğrenci alımı yapılacak olan Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı ile öğrencilere acil durum ve afet yönetimi eğitimi verirken onları çözüm üretici, afet öncesi planlama, acil durumlarda güvenlik ve tahliye konularında ve yasal uygulamalarda donanımlı ve becerikli teknikerler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Yüksekokulumuzda Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı’ndan iki yıllık bir eğitim ve öğretimden sonra mezun olan öğrenciler “Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri” unvanı alacaklardır. Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikerleri, başta İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü’ne bağlı tüm birimlerde, AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Hastaneler, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler, Kızılay ve UMKE gibi kuruluşlarda çalışma imkânı bulacaklardır.

Ülkemizde Acil Durum ve Afet Yönetimi hakkında yetişmiş insan gücüne büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Yüksekokulumuz eski ve yakın tarihlerde büyük depremlerin yaşandığı Gediz-Simav fay hattında bulunmakta; bu programın Yüksekokulumuzda açılması ile bu alanda hizmet eden kamu kurum kuruluşu, yerel yönetimler, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin insan gücüne olan ihtiyacı karşılanmasına katkı sağlanacaktır. Yüksekokulumuzda ilk defa öğrenci alımı yapacağımız Acil Durum ve Afet Yönetimi Programına, alanında uzman öğretim görevlileri ile kaliteli eğitim verilerek nitelikli öğrenciler yetiştirilecektir.

Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

Örgün Eğitim:

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Hemşirelik
 • Sağlık Yönetimi
 • Sosyal Hizmet

Açıköğretim: (5. yarıyıldan devam edebilecek programlar)

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Sağlık Yönetimi
 • Sosyal Hizmet
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İktisat
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Uluslararası İlişkiler
 • İşletme
 • Konaklama İşletmeciliği
 • Halkla İlişkililer ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkililer ve Tanıtım
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Turizm İşletmeciliği

Bölüm Yönetimi ve Akademik Personel Bilgisi

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Dr. Serdar KARAZ

Bölüm Danışmanı: Öğr. Gör. Hazal KOÇ

Bölüm Dersleri Bologna Bilgi Paketi için tıklayınız...

Son Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023, Perşembe