Misyon - Vizyon

Yüksekokulumuzun Vizyonunu; Çağdaşlığı ve sürekli yenilenmeyi ilke edinmiş, değişen bilimsel ve sosyal koşullara kolayca uyum sağlayabilen, yenilikçiliğe önder olan, bilgiye, paylaşıma ve teknolojiye odaklı bir eğitim kültürü içerisinde, yeterli mesleki bilgiye ve deneyime sahip, etik değerleri içselleştirmiş, sorumluluk bilinci taşıyan, güvenilir, etik ilkeleri benimseyen, uyumlu ara insan gücü yetiştiren bir eğitim kurumu olmaktır.

Yüksekokulumuzun Misyonu; Üst düzey bilgi ve beceri düzeyine sahip, takım çalışmasına ve paylaşım kültürüne yatkın, çağdaş, araştırmacı, yenilikçi, paylaşımcı, yapıcı, girişimci, üretken, eleştirel düşünen, teknolojik gelişmeleri izleyip bundan faydalanabilen, kendine güvenen, her aşamada etkin görev ve sorumluluk üstlenen inisiyatif sahibi, kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, analiz ve sentez yapabilen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş bireyler yetiştiren bir eğitim kurumu olmaktır.

Stratejik amaçlarımız; Teknolojinin hızla değiştiği, küreselleşmenin de etkisiyle rekabetin her geçen gün arttığı günümüzde, çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu işgücünün nitelikleri de değişmektedir. Şaphane Meslek Yüksekokulu olarak, dünyada ve Türkiye’de yaşanan söz konusu değişimi yakından takip ediyor ve öğrencilerimizi, bilgi çağının imkânlarını iyi şekilde kullanan, değer üreten, temel insan hak ve hürriyetlerine saygılı, demokrasimizin gelişmesine katkı sağlayan, yeniliklere açık, çalışkan, dürüst ve ahlaklı bireyler olarak yetiştirmektir.

Son Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2020, Perşembe