Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü

Sosyal Hizmetler Programı

Ders içerikleri için tıklayınız.

Sosyal Hizmetler insan hakları ve sosyal adaleti gözeten, ekonomik gelir dağılımını düzeltmeyi amaçlayan bir daldır. Sosyal hizmetler bölümü mezun ve çalışanları genelde toplumun dezavantajlı kesimleri ile birlikte çalışırlar.  Dayanışma ruhunu esas alan, insanlara ve topluma yararlı işler yapmayı görev edinen bir çalışma alanıdır. Sosyal hizmet çalışanlarının insanlarla iletişimi yüksek düzeyde olmalıdır. Toplumda ki farklılıkları ve çeşitlilikleri bir potada eritmeyi amaçlayan ve toplumun sosyal ve ekonomik düzeyini birbirine yakınlaştırmayı amaçlayan bir bölümdür. Sosyal hizmetler hem teorik hem de uygulama temelli bir meslek ve akademik disiplindir. Sosyal hizmet çalışanları yoksul kesim, işsizlik sorunları, yurt içi ve yurt dışı göç edenleri toplumun diğer kesimleri ile birbirine yakın düzeye getirmeyi amaçlamaktadır. Sosyal hizmet mezunlarının bir diğer çalışma alanı da madde bağımlısı olan kesimlerledir.  Ayrıca sokak çocukları, korunmaya muhtaç çocuklarla yakın düzeyde ilgilenerek onları koruma merkezleri ve devletin diğer ilgili kurumları ile yakın düzeyde iletişim haline getirmeyi amaçlar.

                              Sosyal Hizmetler Bölümünün Hedef ve Amaçları                   

1)Topluma maddi ve manevi hizmet veren kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışarak toplumu daha  verimli hale getirmek.

2)Dezavantajlı insanların problemleriyle profesyonelce ilgilenip, sorunların üstesinden gelinip topluma kazandırılıp faydalı hale getirmek.

3)Çalışılan kurum ve kuruluşun bulunduğu çevrenin şartları (ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel) göz önünde bulundurarak yeni projeler geliştirmek.                                                                         

4)Toplumu sosyal hizmete teşvik edip özlerinde ki iyilik hallerini ortaya çıkartmak.

5)Toplumun farklı kesimlerini tek çatı altında buluşturup kutuplaşma ve adaletsizliği ortadan kaldırıp, kaynaştıracak projeler geliştirmek.

Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunlarının Çalışma Olanakları

Sosyal Hizmet Bölümü Mezunları; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumları, Sosyal Güvenlik Kurumu, İş ve İşçi Bulma Kurumu, Sosyal Hizmet İl Müdürlükleri, Rehabilitasyon Merkezleri, Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Huzurevleri, Islahevleri, Cezaevleri, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili ve ilişkili kuruluşları, Ana-çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, Üniversiteler ve Yerel Yönetimlerin ilgili birimleri, Sivil Toplum Örgütleri, Uluslararası Örgütler, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Kuruluşlar, Büyükelçilikler, Konsolosluklar gibi kurumlarda çalışma olanakları bulabilmektedirler.  

 “Sosyal Hizmet Bölümü olarak siz değerli gençlerimizi üniversitemizde ve bölümümüzde ağırlamaktan mutluluk duyarız. Değerli hocalarımız ve kıymetli çalışanlarımız ile birlikte sizleri mutlu yarınlara hazırlamaktan memnuniyet duyacağız.  Tek eksiğimiz sensin.”

Son Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020, Pazartesi