Müdürümüzün Mesajı

 

Dumlupınar Üniversitesi Şaphane Meslek Yüksekokulu 1994 yılında kurulmuştur. Yüksekokulumuz Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Bankacılık ve Sigortacılık, Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmetler Programları ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Teknolojinin hızla değiştiği, küreselleşmenin de etkisiyle rekabetin her geçen gün arttığı günümüzde, çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu işgücünün nitelikleri de değişmektedir. Şaphane Meslek Yüksekokulu olarak, dünyada ve Türkiye’de yaşanan söz konusu değişimi yakından takip ediyor ve öğrencilerimizi, bilgi çağının imkânlarını iyi şekilde kullanan, değer üreten, temel insan hak ve hürriyetlerine saygılı, demokrasimizin gelişmesine katkı sağlayan, yeniliklere açık, çalışkan, dürüst ve ahlaklı bireyler olarak yetiştiriyoruz. Modern bilimin ışığında, çağın gereklerine uygun olarak ve tarihsel süreç içerisinde edindiğimiz değerlere sahip çıkarak yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin, Türkiye’nin dünya üzerinde güçlü bir ülke olma hedefine katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Dünyadaki en önemli ekonomik problemlerin başında işsizlik gelmektedir. Ülkemizdeki işsizlik oranı yaklaşık %10’la birçok Avrupa Birliği üyesi ülkeden daha iyi konumda olsa da, işsizlik ülkemizde de önemli bir problemdir. Yeterli mesleki liyakate sahip olmamak, ülkemizde işsizliğin ana nedenidir. Şaphane Meslek Yüksekokulu, kazanılan teorik bilgilerin çalışma hayatında kullanılabilirliğini sağlayan eğitim anlayışıyla, öğrencilerine eğitim gördüğü programa ilişkin mesleği kazandırmaktadır.

Saygılarımla,

Doç. Dr. Murat ÖZALP

                                         Meslek Yüksekokul Müdürü

 

Son Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2020, Pazartesi