Yerel Yönetimler Programı

Yerel Yönetimler Programı

Yerel Yönetimler Programı

Günümüzde tüm dünyada hemen hemen her alanda çok yönlü bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu süreç sınıflandırıldığında; sanayi toplumundan bilgi toplumuna, fordist üretimden esnek üretime, ulus devletler dünyasından küreselleşmiş dünyaya, modernist düşünceden post modernist düşünceye geçişlerin olduğu bir tablo ile karşılaşılmaktadır. Bu değişimle birlikte, yönetimde coğrafi ölçeğin ortadan kalkması ve var olan yönetim usullerinin yetersiz kalması üzerine, bu gelişmeleri anlatmak için yönetişim kavramı ortaya çıkmıştır. Yönetişim kavramı ulusal veya uluslar arası düzeyde kalmayıp etkisini yerel yönetimler üzerinde de göstermeye başlamış, daha doğru bir ifadeyle yerel yönetimler üzerindeki etkisi kaçınılmaz olarak hissedilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede yerel yönetimlerde kendini yenileme çabası içine girmiş ve karar sürecinde geniş bir katılımı sağlamaya yönelik olarak ‘yerel yönetişim’ ağırlık kazanmaya başlamıştır. Merkezi yönetim anlayışından yerel yönetimlere doğru genel bir uzlaşı ortaya çıkmaya başlamıştır. Aynı zamanda 1999 Helsinki zirvesinde Avrupa Birliği Üye adaylığımızın tescillenmesiyle birlikte Bölgesel Kalkınma Ajansları gündeme gelmiş ve önem kazanmıştır. Bölgesel Kalkınma Ajansları, ülke düzeyindeki bölgesel farklılıkları ortadan kaldırmayı amaçlayan ve bunu yaparken de yerel yönetimlerden destek alan bir yapılanmadır. Bunun yanında AB uyum sürecinde Büyükşehir Belediye, Belediye ve İl Özel İdaresi Kanunlarında değişiklik yapılmış ve görev alanları genişletilmiştir.

Yerel yönetimlerin bu denli önem kazanması kaçınılmaz olarak personelinin de önemini bir kat daha arttırmıştır. Dünyadaki değişimin farkında ve bilincinde olan, küreselleşme ile ortaya çıkan ‘yerel yönetişim’ in gereklerini kavramış kalifiye eleman ihtiyacı, bu alanda eğitim veren meslek yüksekokullarının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Programımızda 60 Normal Öğretim öğrenci kontenjanı bulunmaktadır.

Mezunların Dikey Geçiş ile Geçebilecekleri Lisans Programları

Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2017, Perşembe