Yönetim & Organizasyon Bölümü “Lojistik Programı“

Yönetim & Organizasyon Bölümü “Lojistik Programı“

Lojistik Programı 

Lojistik; “müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar tedarik zinciri içerisindeki malzemelerin, işlerin, servis hizmetlerinin, süreçlerin ve bilgi akışının aksamadan etkili ve verimli bir şekilde, her iki yöne doğru taşınması, çalışması ve depolanmasının planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve bütün bu süreçlerin sürdürebilirliğinin sağlanması” şeklinde tanımlanabilecek oldukça geniş ve entegre bir çalışma sürecidir. Bu açıdan bakıldığında Lojistik: tedarik, üretim, sevk, depolama, paketleme, taşıma gibi temel Tedarik Zinciri Yönetimi aşamaları, Toplam Kalite Yönetimi, modern iş geliştirme süreçleri, bilişim teknolojileri, Müşteri Hizmetleri/ İlişkileri Yönetimi, gibi birçok bileşeni ile entegre bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Toplumda daha önceleri “taşıma” veya  “taşımacılık” olarak bilinen Lojistik, ülkemizde şu anda 70 milyar dolar seviyesinde potansiyel hacme sahip bir sektör haline gelmiştir. Hali hazırda sektör hacminin, potansiyelinin % 50’si seviyelerinde olduğu görülmektedir. Bu durum bize ülkemiz ekonomisinde Lojistik sektörünün geleceğinin büyük önem taşıdığını göstermesi açısından dikkat çekicidir.   

Mevcut üretim ve ticaret işletmelerinin hepsinde lojistik faaliyetlerin yer alması ve bu faaliyet alanlarının rekabette daha etkin bir duruma gelmesi bunun yanında çoğunluğu küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden oluşan sektörde uluslar arası şirketlerle rekabet edebilecek güce ulaşmış şirketlerin sayısının giderek artması diğer taraftan ekonomik canlanma, ülkemizin coğrafik konumu, küresel çapta faaliyet gösteren lojistik şirketlerini ülkemize çekmesi sektörün büyüme nedenleri arasında gösterilebilir.

Tüm bu açılardan bakıldığında Lojistik alanında nitelikli personel ihtiyacı çok daha önemli bir hale gelmiştir. Programın amacı bu ihtiyaca cevap verecek , vasıflı çalışanların yetişmesini sağlamaktır.

Programımızda 60 Normal Öğretim öğrenci kontenjanı bulunmaktadır.

Mezunların Dikey Geçiş ile Geçebilecekleri Lisans Programları

İşletme
Lojistik Yönetimi
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Ulaştırma ve Lojistik
Uluslararası Finans
Uluslararası Lojistik
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
Uluslararası Lojistik Yönetimi

Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2016, Perşembe