Büro Yönetim Hizmetleri Bölümü “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı“

Büro Yönetim Hizmetleri Bölümü “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı“

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı;  kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı vermek ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yüksek öğretim programıdır. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanındaki meslek elemanı; büro yönetimi konusunda birikimli, doğrudan emir almadan, sorumluluk alma yeteneği gösterebilen, alınan karar ve sorumlulukları uyguladığı gibi, kendisine verilen yetki sınırları içinde kararlar verebilen, yönetim kadrosu içerisinde yeri bulunan bir büro görevlisidir. Kamu ve özel kesim organizasyonlarının gereksinim duyduğu büro ve sekreterlik hizmetlerinin çağdaş teknoloji ve gelişmelerin paralelinde başarı ile yürütebilme bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu hedefi gerçekleştirmede mesleğe özgün profesyonel bakış açısı kazandıracak teorik ve pratik becerilerle desteklenerek, iktisadi hayata sağlam adımlar atarak istihdam olanaklarını aralayan meslek elemanları yetiştirme vizyonu ile çalışılmaktadır. Büro hizmetlerinin yürütülmesi ve organizasyonunda etkin görev üstlenerek, gerektiğinde bağımsız kararlar alabilme yeteneğine sahip, kamu ve özel sektörün her kademesinde çalışabilecek çağdaş büro yöneticileri olabilmelerini sağlayacak eğitim-öğretim olanaklarını sunma ve kendi alanında tercih edilen bir bölüm olmaktır.

Bu programı tercih eden öğrencilerimiz özellikle alanında tecrübeli ve donanımlı öğretim elemanlarınca 10 parmak klavye eğitimi alarak, zabıt katipliği başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarda yetkin pozisyonlarda çalışma olanağı bulabilmektedir.

Programımızın 45 Normal Öğretim, 30 İkinci Öğretim olmak üzere toplam 75 öğrenci kontenjanı bulunmaktadır.

Mezunların Dikey Geçiş ile Geçebilecekleri Lisans Programları

Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme Bilgi Yönetimi
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Yönetim Bilişim Sistemleri

Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2016, Perşembe